info@ozelbilgic.com.tr

0 (224) 220 50 60

BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Normal motor beceri gelişim becerilerini kazandırmak, Duruş (pastür) ile ilgili düzgünlük ve fiziksel ektivite yeteneklerini geliştirmek..

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Bireyi öz bakım becerileri kazandırabilmek. Breyi sosyal ilişkilerde işbirliği yapabilir duruma getirmek. Bireyi psiko-motor gelişimi yönünden yeterli düzeye getirmek..

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Otistik özellik taşıyna çocukların, beden, zihin,sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, İyi vatandaş olmaları için gerekli temel bilgi, beceri,tutum ve alışkınlıkları kazandırmak..

İŞİTME ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

0-12 yaş arasındaki iştmeyen çocuklara işitme cihazı ile dinleme ve konuşma eğitimi vermek, normal çocuklarla entegrasyonu sağlamak..

Sayfa Başı ↑