info@ozelbilgic.com.tr

0 (224) 220 50 60

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

 

  • Otistik özellik taşıyna çocukların, beden, zihin,sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek,
  • İyi vatandaş olmaları için gerekli temel bilgi, beceri,tutum ve alışkınlıkları kazandırmak,
  • Kendi kendilerine yetebilmelerini ve varolan yeteneklerni en iyi kullanabilmelerini sağlamak,
  • Özel program, metod, araç ve gereçler yolu ile ilgi ve yetenekleri doğğrultusunda yetişmelerini, hayata ve üst öğrenime hazırlanmalarını sağlamak,
  • Yeterli sağlık, temizlik, beslenme ve düzen alışkanlıklarını kazandırmak 

Sayfa Başı ↑