Özel Bilgiç

BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Normal motor beceri gelişim becerilerini kazandırmak, Duruş (pastür) ile ilgili düzgünlük ve fiziksel ektivite yeteneklerini geliştirmek..

Bireyi öz bakım becerileri kazandırabilmek. Breyi sosyal ilişkilerde işbirliği yapabilir duruma getirmek. Bireyi psiko-motor gelişimi yönünden yeterli düzeye getirmek..

Otistik özellik taşıyna çocukların, beden, zihin,sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, İyi vatandaş olmaları için gerekli temel bilgi, beceri,tutum ve alışkınlıkları kazandırmak..

0-12 yaş arasındaki iştmeyen çocuklara işitme cihazı ile dinleme ve konuşma eğitimi vermek, normal çocuklarla entegrasyonu sağlamak..

Eğitimden Kareler

Bizden Haberler

10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinliği
10 Kasım 2023
AIESEC Bursa Şubesi Teşkkür Belgesi
23 Temmuz 2022
BASINDA ÖZEL BİLGİÇ
23 Temmuz 2022

Eğitim Kadrosu

ZEKİYE YILDIZ DEMİRTAŞ

KURUM MÜDÜRÜ

FERHAT FIRAT

ZİHİNSEL ENG. ÖĞRETMENİ

İBRAHİM KURT

ZİHİNSEL ENG. ÖĞRETMENİ

ALİ İHSAN DEMİREL

ZİHİNSEL ENG. ÖĞRETMENİ