Özel Bilgiç

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

• Bireyi öz bakım becerileri kazandırabilmek.
• Breyi sosyal ilişkilerde işbirliği yapabilir duruma getirmek.
• Bireyi psiko-motor gelişimi yönünden yeterli düzeye getirmek,
• Çocuğu dili gelişimi yönünden Türkçeyi yeterli konuşup ihtiyaçlarını karşılama da yeterli yerinde kullanılabilir hale getirmek.
• Temel Yaam becerileni kazanmasını sağlamak,
• Mümkün olduğunca bağımsız davranabilen bir birey olmasını sağlamak,
• Entegrasyon (Kaynaştırma) programlarına uyumlarını sağlamak
• Sosyal gelişimini düzenlemek,
• Zihinsel engelli bireylerin, dil ve konuşma, zihinsel, motor ve temel özbakım becerilerini geliştirmek,
• Duygusal veya davranış problemlerini geliştirmek,
• Duygusal veya davranış problermlerini gidermek veya en aza indirmek,
• Dikkat, bellekte tutma, hatırlatma ve benzeri öğrenme süreçlerindeki eksikliklerin giderlimesini sağlamak,
• Akademik öncesi ve akademik becerilerini geliştirmek,
• Zihinsel engelli bireylere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki beceri geliştirme eğitiminie hazırlamak.