Özel Bilgiç

BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

• Normal motor beceri gelişim becerilerini kazandırmak,
• Duruş (pastür) ile ilgili düzgünlük ve fiziksel ektivite yeteneklerini geliştirmek,
• Kaba motor ve becerilerini geliştirmek,
• Fonksiyonel yetersizliklerini en aza indirerek günlük yaşam aktivitelerinde olabildiğince bağımsızlık kazandırabilmek,
• Bacak (alt ekstremite) kaslarını fonksiyonel bir şekilde kullanma becerisi geliştirmek,
• Yaşına uygun davranma becerisi geliştirmek.
• Var olan fiziksel ve duygusal potansiyelini geliştirmek,
• Potansiyel yetersizliği en aza indirerek günlük yaşam aktivitelerinde olabildiğince bağımsızlık kazandırmak,
• Bağımsız fiziksel aktiviteleri desteklemek amaçlı yardımcı cihaz, yardımcı araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmek,
• Aktiviteleri kolaylaştırıcı özel yöntemleri günlük yaşamında kullanabilmesini sağlamak.